Forskningsmetoder inom innovation och design 2

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1F)
  • Huvudområde: Innovation och design
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: ITE417

Vårterminen 2019, Eskilstuna, vecka 14 - 23