Forskningsmetoder inom innovation och design 2

  • Högskolepoäng 7.5 HP
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Plats Eskilstuna
  • Kurskod ITE417
  • Huvudområde Innovation och design

Tillfällen för denna kurs

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor Innovationsteknik

Bengt Köping Olsson

+4616155158

bengt.koping.olsson@mdh.se