Text

Verksamhetsförlagd informationsdesign

  • Högskolepoäng 15 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod ITE340
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i informationsdesign

Johan Sundström

016-15 36 39

johan.sundstrom@mdh.se

Till toppen