Text

Kommunikation i organisationer

  • Högskolepoäng 10 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod ITE330
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt Webbmaster, Projled. Hedströmsdalen

Bjarne Hindersson

016-15 37 38

bjarne.hindersson@mdh.se

Till toppen