Text

Multimodal informationsdesign

  • Högskolepoäng 15 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod ITE329
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt Webbmaster, Projled. Hedströmsdalen

Bjarne Hindersson

016-15 37 38

bjarne.hindersson@mdh.se

Till toppen