Text

Retorik och berättarteknik

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod ITE239
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen