Text

  • Högskolepoäng 5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod ITE236
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i informationsdesign

Lena Stenberg

016-15 36 84

lena.stenberg@mdh.se

Till toppen