Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod ITE208
  • Huvudområde Informationsdesign

Kursen universell design ger teoretisk och praktiskt kunskap och erfarenhet av att lyfta fram begrepp såsom hållbarhet, jämställdhet  och jämliket i relation till formgivning av system, produker och tjänster. Den ger en bra grund att genom design fortsätta belysa olikheter och likheter.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Till toppen