Text

Kognition, interaktion och informationsdesign

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod ITE207
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Carina Söderlund

016-15 36 89

carina.soderlund@mdh.se

Till toppen