Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod ITE200
  • Huvudområde Informationsdesign

I kursen arbetar studenterna teoretiskt och praktiskt med komponenter som används i interaktiva system. Dessa kunskaper används i ett projekt där studenterna i grupper bygger ihop ett interaktivt system, och reflekterar över mänskliga, tekniska och samhälleliga aspekter. Efter kursen ska studenterna vara väl förtrogna med hur ett system kan vara uppbyggt och de resurser och verkstäder som Mälardalens högskola har.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i informationsdesign

Johan Sundström

016-15 36 39

johan.sundstrom@mdh.se

Till toppen