Att skriva om design

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: ITE100

Vårterminen 2019, Eskilstuna, vecka 24 - 34