Text

Entreprenörskap för industriell förnyelse

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod INO415
  • Huvudområde Innovationsteknik

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020