Text

Innovation och kreativitetsledning

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod INO402
  • Huvudområde Innovationsteknik

This course gives students a deeper understanding of creativity in a group perspective and creativity and innovation leadership. The students will apply and evaluate theoretical knowledge in an innovation process.
The course consists of theoretical and empirical studies. Theory is primarily based on current scientific literature in the field. Students are also expected to make their own contribution to knowledge construction during the course. The students will read up on and discuss the relationship between creativity and an innovation process. The ultimate goal is to use the knowledge and tools to lead an innovation process.
 

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor Innovationsteknik

Bengt Köping Olsson

016-15 51 58

bengt.koping.olsson@mdh.se

Till toppen