Text

Tillämpad entreprenörskap och projektledning

  • Högskolepoäng 15 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod INO337
  • Huvudområde Innovationsteknik

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt Innovationsteknik

Mona Tjernberg

016-15 51 88

mona.tjernberg@mdh.se

Till toppen