Entreprenörskap 2

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G2F) Grundnivå (G2F)
  • Huvudområde: Innovationsteknik Företagsekonomi
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: INO331

Har du tankar på att starta ett företag? Kursen är till för dig som vill tillämpa dina entreprenörskapskompetenser i eget affärsskapande. Du kommer under kursen coachas av lärare samt reflektera över dina nyvunna erfarenheter och din roll som entreprenör. Vill du efter kursen fortsätta med ditt företagande/affärskapande kan du med fördel vända dig till MDH:s affärsinkubator.

Vårterminen 2019, Eskilstuna, vecka 4 - 23