Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod INO236
 • Huvudområde Innovationsteknik

Denna kurs är för alla som vill fördjupa sina framtids- och omvärldskunskaper. Scenarios är ett verktyg för förståelse och beslutsfattande i bland annat innovationsprocesser. En bra bakgrund kan vara grundkurser i Trendspaning eller Omvärldsanalys som innovationsteknik. Kursen kan med fördel tillämpas i egen verksamhet eller yrke. Du jobbar med att ta fram egna scenarios, förstå uppbyggnad och hur scenarios kan kommuniceras till andra.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2020

 • Vårtermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-01-20 - 2020-06-07 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-14081

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Kunskaper i omvärldsanalys, som t ex kan uppnås genom avslutad kurs Trendspaning i teori och praktik 7,5 hp eller Omvärldsanalys som innovationsteknik 7,5 hp.
   

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Carina Sjödin

+4616153646

carina.sjodin@mdh.se