Text

Processer för värdeskapande

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod INO213
  • Huvudområde Innovationsteknik

För att kunna skapa framgångsrika innovationer krävs en mycket god förståelse för de kommande användarnas behov och situation. Målet är att skapa relevanta tjänster som gör det möjligt för användaren att nå sina mål. 
Kursen behandlar värdeskapande som en process när en användares betydelse betonas särskilt. I kursen ingår diskussion om olika principer för värdeskapande och metoder för bred involvering i utvecklingsarbete. Med detta fokus blir etik och hållbarhet självklart viktiga frågor. Vanligt i denna kurs är att vi samverkar med någon eller några uppdragsgivare.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Christer Nygren

016-15 51 24

christer.nygren@mdh.se

Till toppen