Text

Socio-ekonomiska perspektiv i naturvetenskap och hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod INO208
  • Huvudområde Innovationsteknik

Vår framtid är beroende av hur vi tar hand om varandra och vår jord. I denna kurs studerar vi olika hållbarhetsaspekter kopplade till mänsklig aktivitet, t.ex. hur de val vi gör när vi utvecklar produkter och tjänster påverkar klimatet, biologisk mångfald, arbetsmiljön, hälsa och välbefinnande, mm. Vi diskuterar också etiska frågor kopplade till nya innovativa lösningar.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i innovationsteknik

Anette Strömberg

016-15 36 18

anette.stromberg@mdh.se

Till toppen