Text

Omvärldsanalys för innovation

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod INO115
  • Huvudområde Innovationsteknik

Framgångsrika innovationer är beroende av god förståelse av såväl kunders behov, och den nära kontext de lever i. En förutsättning för innovation är också en bredare förståelse av omvärlden. Målet är att tänka mer på morgondagens situation än dagens. Det finns många viktiga trender som är självklara som till exempel hållbarhet, nya teknologier och etik, och dessa är ett genomgående tema i kursen. 
Kursen består av både flexibla studier med webbaserat stöd, samt workshops och gemensamma diskussioner och reflektioner. I kursen varvas teoretiska begrepp med praktisk tillämpning av metoder för omvärlds- och trendspaning. 
Under kursen skapar du en omvärldsomvärldsrapport, som kan vara i skriven form, en pod, en video eller annat. Det är vanligt att det sker samverkan med en eller flera externa organisationer i kursen. En viktig egenskap att ta med sig in i kursen är nyfikenhet.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i innovationsteknik

Anette Strömberg

016-15 36 18

anette.stromberg@mdh.se

Till toppen