Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod INO110
  • Huvudområde Innovationsteknik

Projektledning handlar om att på ett professionellt sätt genomföra en serie aktiviteter som leder fram till ett givet mål. Den här kursen ges i en innovationskontext vilket också betyder att det handlar om nya saker som ska leda fram till en nytta för uppdragsgivaren. 
I kursen får du lära dig metoder och teorier inom agil projektledning men också hur man inom industrin jobbar med olika stage-gate-modeller för att processa förändringar.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt Informationsdesign

Loe Önnered

016-15 51 61

loe.onnered@mdh.se

Till toppen