Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod INO109
  • Huvudområde Innovationsteknik

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Carina Sjödin

+4616153646

carina.sjodin@mdh.se