Trendspaning i teori och praktik

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Innovationsteknik
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: INO106

Trendspaning är ett verktyg för framgångsrik innovation. En förutsättning för det är god förståelse av trender och tendenser som påverkar framtiden. Under kursen går du igenom flera metoder och modeller för trendspaning och trendanalys. 
Målet är att skapa kunskap om området i sig, och också att ge förutsättningarna för självreflektion och ett framtidsorienterat synsätt.

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23