Text

Industriell marknadsföring: industriella system, marknaden och värdeskapande processer

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod IEO102

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i företagsek-inr marknadsföring/organisation

Toon Larsson

021-10 14 95

toon.larsson@mdh.se

Till toppen