Engelska 4, uppsats på avancerad nivå i engelska

  • 15.0 hp
  • Avancerad nivå (A1E)
  • Huvudområde: Engelska
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: HEN401

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23