Anpassa och ordinera fysisk aktivitet

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: FYS046

Höstterminen 2019, Västerås, vecka 46 - 3