Text

Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd

  • Högskolepoäng 2.5 HP
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Plats Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod FYS040
  • Huvudområde Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Socialt arbete/Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Tillfällen för denna kurs