Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1F) Avancerad nivå (A1F) Avancerad nivå (A1F) Avancerad nivå (A1F)
  • Huvudområde: Folkhälsovetenskap Fysioterapi Socialt arbete Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: FYS040

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23