Bedöma och ordinera individanpassad fysisk träning

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: FYS026

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 14 - 18