Anpassa och ordinera fysisk aktivitet

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: FYS015

En stor del av befolkningen har för låg aktivitetsnivå vilket kan leda till ohälsa. Dagens forskning visar att anpassad fysisk aktivitet kan ersätta eller komplettera läkemedel för att förebygga eller behandla sjukdom. Den här kursen vänder sig till dig som är fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller motsvarande, och som vill ha fördjupade och breddade kunskaper om effekterna av fysisk träning vid olika medicinska tillstånd. Du lär dig att planera, utforma och utvärdera fysisk träning baserat på evidens. Du får också lära dig att använda modeller för att arbeta med beteendeförändringar kopplat till fysisk aktivitet. Andra kurser som kan vara relevanta att läsa är Träningsfysiologi och Beteendemedicinska teorier och modeller.

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3