Text

Fysioterapi: Valbar verksamhetsförlagd kurs

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FYS011
  • Huvudområde Fysioterapi

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen