Text

Strategisk ekonomistyrning utifrån ledningsperspektiv

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod FOA329
  • Huvudområde Företagsekonomi

Samspelet mellan ekonomistyrning och strategiskt arbete i teori och praktik.
Kursen riktar sig till studenter som vill arbeta med strategisk ledning och styrning i offentlig eller privat sektor t.ex. som controller. Idag behöver en controller inte bara kunna Identifiera och lösa problem rörande operativa styrningsmetoder, utan också förstå hur ekonomistyrningen i det operativa hänger samman med den strategiska mer långsiktiga styrningen. Vad är en strategi? Vad är ekonomistyrning? Relationen mellan strategi och ekonomistyrning? Styrningens konsekvenser i praktiken? Är några frågor vi kommer att diskutera utifrån olika teman och teoretiska perspektiv. Vi berör också likheter och skillnader mellan strategisk ekonomistyrning i offentlig och privatsektor.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i företagsekonomi

Linda Höglund

021-10 73 41

linda.hoglund@mdh.se

Till toppen