Text

Operativ ekonomistyrning utifrån ett digitalt perspektiv

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod FOA327
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor tf ämnesföreträdare

Dariusz Osowski

021-10 70 24

dariusz.osowski@mdh.se

Till toppen