Text

Nutida perspektiv på managementstudier

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Eskilstuna
 • Kurskod FOA315
 • Huvudområde Företagsekonomi

Vår samtid präglas av komplexitet och snabba rörelser där resurser, idéer och marknader ofta behöver samordnas över stora avstånd i tid och rum. I vårt uppkopplade samhälle har vi börjat  samordna oss på nya sätt, vilket också får stora effekter på hur vi tänker kring organisation och ledning. När du engagerar dig i nutida perspektiv på managementstudier lämnar du det enkla och tillsynes lättförklarade för att istället tränga in i den mångfald utmaningar som bl.a. miljöhänsyn och ständiga förändringar ställer på dagens organisationer och ledare.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-23098

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi.  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande
  samt minst 1,5 hp på avancerad nivå.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i företagsekonomi, inriktning organisation och ledning

Lucia Crevani

021-15 17 47

lucia.crevani@mdh.se

Till toppen