Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring

  • 15.0 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Företagsekonomi
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: FOA309

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 13