Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter

  • 4.0 hp
  • Grundnivå (G2F)
  • Huvudområde: Företagsekonomi
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: FOA224

Kursen är till för dom studenter som läst Redovisning och revision med VFU. Kursen ger fördjupade kunskaper inom koncernredovisning.

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 14 - 23