Text

Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter

  • Högskolepoäng 4  HP
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Plats Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod FOA224
  • Huvudområde Företagsekonomi

Kursen är till för dom studenter som läst Redovisning och revision med VFU. Kursen ger fördjupade kunskaper inom koncernredovisning.

 

Tillfällen för denna kurs

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt bitr. avdelningschef

Jonas Truedsson

+4621101476

jonas.truedsson@mdh.se