Affärer på globala marknader

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G2F)
  • Huvudområde: Företagsekonomi
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: FOA211

Höstterminen 2019, Västerås, vecka 36 - 45