Text

Affärer på globala marknader

  • Högskolepoäng 7.5 HP
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Plats Västerås
  • Kurskod FOA211
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i företagsekonomi

Cecilia Lindh

+4621101301

cecilia.lindh@mdh.se