Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod FOA174
  • Huvudområde Företagsekonomi

Kursen syftar till att utveckla studentens kritiska förmåga samt förmåga att ta sig an ett företagsekonomiskt problem på ett självständigt sätt och behandla detta med hjälp av vetenskapligt grundade metoder. Avsikten är att ett utvalt problem inom aktuellt problemområde ingående skall analyseras och beskrivas

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i företagsekonomi m/o

Lennart Haglund

021-10 31 52

lennart.haglund@mdh.se

Till toppen