Text

Företagets internationaliseringsprocess

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA158
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i företagsekonomi

Aswo Safari

021-10 70 83

aswo.safari@mdh.se

Till toppen