Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod FOA117
 • Huvudområde Företagsekonomi

Det här lär jag mig
Syftet med denna kurs är att studera förhållandet mellan kultur, företag och ledning genom att analysera olika organisationers kultur. Ett annat syfte är att lyfta fram frågor och utmaningar rörande etik, genus och hållbarhet inom ämnesområdet cross-cultural management och tillhandahålla möjliga lösningar på dessa frågor och utmaningar.

Det här gör vi
Under kursen publiceras föreläsningar via en kommunikationsplattform. Det kommer också att finnas olika forum, där studenterna kan diskutera olika ämnen. Den praktiska tillämpningen syftar till att skapa möjligheter för studenten att vidareutveckla sin förmåga gällande: muntliga och skriftliga presentationer; informationssökning, kritisk granskning av information, litteratur och annat material.

Den här nyttan har jag
De kunskaper och färdigheter du får på denna kurs hjälper dig i dina framtida studier i management. I ett framtida yrke inom området kommer du att kunna använda och tillämpa verktyg från kursen för att förstå, presentera och analysera olika kulturella situationer som kan uppstå i en affärssituation.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020

 • Hösttermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-23108

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  30 hp företagsekonomi varav minst 22,5 hp ska vara avklarade vid kursstart. För svenska studenter krävs Engelska B/Engelska 6. För internationella studenter krävs kunskaper i engelska motsvarande ett TOEFL-resultat om minst 575 med TWE 4,5 (PBT), 213 med Essay Rating 4 (CBT) eller 90 med TWE 20 (iBT) eller ett IELTS-resultat på totalt 6,5 och inget delmoment under 5,5. Engelsktestet är obligatoriskt för alla sökande förutom studenter från Australien, Kanada, Irland, Nya Zeeland, Storbritannien och USA.

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i företagsekonomi/inr marknadsföring/org

Charlotta Edlund

021-10 73 06

charlotta.edlund@mdh.se

Till toppen