• Högskolepoäng 7.5 HP
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Plats Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod FOA117
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i företagsekonomi/inr marknadsföring/org

Charlotta Edlund

+4621107306

charlotta.edlund@mdh.se