Text

Att utveckla organisationer och ledarskap

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod FOA113
  • Huvudområde Företagsekonomi

Välkomstbrev till antagna studenter höstterminen 2020

Välkomstbrev FOA113 Att utveckla organisationer och ledarskapPDF

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i företagsekonomi

Marie Mörndal

+4621107064

marie.morndal@mdh.se