Att främja hållbara levnadsvanor

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Folkhälsovetenskap
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: FHA208

Höstterminen 2019, Västerås, vecka 36 - 45