Text

Hälsa och jämlikhet - globalt perspektiv

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FHA203
  • Huvudområde Folkhälsovetenskap

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen