Text

Att utveckla interventioner för att främja hälsa och förebygga ohälsa

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FHA078
  • Huvudområde Folkhälsovetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020

Till toppen