Text

Att främja barns och ungas psykiska hälsa

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod FHA061
 • Huvudområde Folkhälsovetenskap

Andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Syftet med kursen är att utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv ge dig fördjupade kunskaper om barns och ungas psykiska hälsa, vad deras psykiska hälsa beror på samt hur psykisk ohälsa bland barn och unga kan förebyggas. Kursen kan ingå i en magisterexamen i folkhälsovetenskap och kan med fördel kompletteras med kursen FHA062, Metoder för att studera hälsa.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020

 • Hösttermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-08-31 - 2020-10-04 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-22041

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  Kandidatexamen inom något av ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, fysioterapi, socialt arbete, sociologi, psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B/Sv 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen