Mätmetoder i strömning och värmeöverföring

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Energiteknik
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: ERA316

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 45