Tillämpning av industriell processtyrning

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Energiteknik
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: ERA315

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 45