Diagnostik för kraftverk och processer

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Energiteknik
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: ERA314

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 46 - 3