Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod ERA213
  • Huvudområde Energiteknik

Elektriska maskiner har sedan länge varit den drivande kraften i industrin men också i allt större utsträckning i hemmet. Järnvägar, tunnelbanor och spårvagnar elektrifierades tidigt för att kunna utnyttja elektriska maskiner för drivning.
Elektriska maskiner används också för att genererera elektricitet. Vattenkraftverk, kärnkraftverk och kol eller oljekraftverk har länge dominerat. Vindkraften har under senare tid växt starkt då förnybar energi efterfrågas.
Utvecklingen av mer och mer energitäta batterier och små effektiva kraftelektronikkretsar till allt lägre kostnader har nu möjliggjort eldrift på bilar, bussar och lastbilar som ett konkurrenskraftigt alternativ. Denna elektrifiering av transportsektorn medför en ökad efterfrågan på personal som är kunniga inom området.
 
I kursen behandlas ingående de vanligaste typerna av elektriska maskiner och motortyper som likströmsmotorer, asynkronmotorer, synkronmotorer och permanent magnet synkron motorer (PMSM).
Även transformatorn, likriktare, likspänningsomvandlare, växelriktare och frekvensomriktare ingår i kursen.
 
Kursen ger en god förståelse av området elektriska maskiner och dess användningsområden. Elektriska maskiner kommer att vara en mycket viktig del i omställningen mot framtidens hållbara energisystem

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i energiteknik

Maher Azaza

021-10 14 22

maher.azaza@mdh.se

Till toppen