Förbränningsteknik

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Energiteknik
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: ERA119

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 14 - 23