Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod ERA119
  • Huvudområde Energiteknik

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Biträdande universitetslektor

Jan Skvaril

021-15 17 38

jan.skvaril@mdh.se

Till toppen