Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod ERA106
 • Huvudområde Energiteknik

I denna kurs studerar vi fluiders egenskaper med avseende på värmeöverföring samt teorier bakom mekanismerna ledning, strålning och konvektion. Vi utgår från värmelednings­ekva­tionen, som beskriver hur temperatur beror av koordinatläge och tid, och tittar på dess olika lösningar för 1- och 2-dimensionell värmeledning för både sta­tionära och instationära (tids­beroende) värmeförlopp. Som exempel löser vi fram effekt­för­lusten genom en vägg med flera skikt vid stationära förhållanden. Men vi tittar också på hur temperaturen ändras med tiden i en kropp som kyls i t ex olja eller vatten (instationärt). Numerisk lösning av värmelednings­ekvationen. Analogin mellan rörelsemängd-, mass- och värmetransport. Med hjälp av denna analogi kan man t ex mäta kraft på en platta i en luftström och därifrån räkna fram värme­för­lusten från plattan.
Påtvingad yttre och inre konvektion. T ex strömning tvärs en cylinder eller sfär (yttre) eller strömning i rör och kanaler (inre). Egenkonvektion (t ex luftströmning förbi ett värmeelement i stilla­stå­ende luft), kokning och kondensation. Värmeväxlare, design och prestanda­beräk­nin­gar. Strålning från ytor samt strålning mellan svarta och verkliga kroppar. Beräkningar av en­er­gi­tekniska komponenter och system

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  För dig som läser program till Värmeöverföring till Hösttermin 2021 (deltid 50%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-08-30 - 2021-11-07 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-23007

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  Minst 30 hp inom ett energiprogram eller ett program inom Industriell ekonomi med teknikbas Energiteknik 
  Dessutom krävs minst 1,5 hp inom Termodynamik eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-23079

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  Minst 30 hp inom ett energiprogram eller ett program inom Industriell ekonomi med teknikbas Energiteknik 
  Dessutom krävs minst 1,5 hp inom Termodynamik eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i energiteknik

Anders Nordstrand

021-10 31 35

anders.nordstrand@mdh.se

Till toppen